Haugesund
Jarle Ekeland
jarle@watertools.as
48 00 31 62
Kristiansand
Lars Erik Hanssen
lars-erik@watertools.as
99 50 52 76

Mobil kaldkutting

Kutting av rør ol som er sammensatt av ulike komponenter (plast,wier,gummi osv). Kutting i stål plater opptil 150mm tykkelse .

nalta

Webdesign ©2017 av Web Norge